نهالستان استان دمشق… کاشت نهال ها وگیاهان زینتی به منظور زیبا سازی شهر دمشق

دمشق-سانا

شاهد أيضاً

ادامه کارهای بازسازی و مرمت خان سلیمان باشا در دمشق قدیمی

دمشق-سانا استان دمشق به انجام کارهای بازسازی و مرمت خان سلیمان باشا ، واقع در …