45 پروژه کوچک و خرد در نمایشگاه صنایع دستی و سنتی سویدا ارائه می شود

سويدا-سانا

45 پروژه کوچک و خرد در نمایشگاه صنایع دستی و سنتی که دیروز در سالن هتل توریستی در سویدا افتتاح شد، ارائه می شود.

این نمایشگاه توسط شعبه دفتر منطقه ای فدراسیون عربی خانواده های تولید کننده و صنایع دستی و سنتی در سویدای سوریه بر پا شده است.

خانم ریمه طلیعه مدیر این شعبه گفت: نمایشگاه صنایع دستی و سنتی به مدت 3 روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب در سویدا ادامه می یابد.