حمله مجدد اشغالگران ترکیه به روستاهای حومه حلب و حسکه

حلب-حسكه-سانا

نیروهای اشغالگر ترکیه و گروه های تروریستی مزدور آنها در مناطق تحت اشغال در سوریه بار دیگر حملات خود را به مناطق مسکونی در روستاها و شهرک های حومه حلب و حسکه ازسرگرفتند.

منابع محلی در حومه شمالی حلب به سانا گفتند: نیروهای اشغالگر ترکیه منازل مسکونی در اطراف تل رفعت، منغ و عین دقنه  را با چند خمپاره هدف قرار دادند که منجر به خسارت مادی شد.

به نوبه خود، منابع محلی در حومه حسکه به سانا اعلام کردند: نیروهای اشغالگر ترکیه مستقر در پایگاه داوودیه و مزدوران تروریست آنها مستقر در عتیق الهوا به منطقه المشاریع الزراعیه در روستاهای درداره و کوزلیه در حومه تل تمر حمله کردند که این حمله خسارات مادی بر جای گذاشت.