وزارت حمل و نقل؛ انجام یک میلیون و ششصد هزار معامله از طریق برنامه الکترونیکی معاملات خودرو

دمشق – سانا

وزارت حمل و نقل اعلام کرد: از ابتدای سال تا به امروز یک میلیون و ششصد هزار معامله از طریق برنامه الکترونیکی معاملات خودرو انجام داده شد.

محمود اسعد مدیر حمل و نقل جاده ای به خبرنگار/سانا/ گفت: از نظر سرعت وساده سازی رویه ها این برنامه یک جهش کیفی در زمینه اتوماسیون کار در اداره های حمل و نقل محسوب می شود.

شایان به ذکر است که اداره های حمل و نقل در تمامی استان ها در سال جاری 32312  دستگاه خودروی جدید در تمامی رده ها ثبت کردند.

همچنین حدود 174 هزار معامله انتقال مالکیت انجام شد و درآمدهای مالی به دست آمده در سال جاری به 100 میلیارد لیر سوریه رسید.

غ