بررسی همکاری های اقتصادی بین سوریه و روسیه و آماده سازی ها برای تشکیل نشست کمیته مشترک سوریه و روسیه

مسكو – سانا

همکاری های اقتصادی بین سوریه و روسیه و آماده سازی ها برای تشکیل نشست کمیته مشترک سوریه و روسیه محور نشست امروز سوریه و روسیه بود که به ریاست منصور عزام وزیر امور ریاست جمهوری از طرف سوریه ویوری بوریسوف معاون نخست وزیر روسیه از طرف روسی در ساختمان شورای وزیران روسیه در مسکو تشکیل شد.

شاهد أيضاً

بررسی برنامه های همکاری مشترک بین سوریه و کریمه

مسکو-سانا سرگئی آکسیونوف، رئیس جمهوری روسیه کریمه، بر تلاش کشورش برای توسعه برنامه های مشارکت …