بازاریابی 45 تن مرکبات از استان طرطوس

طرطوس-سانا

موسسه تجارت سوریه عملیات بازاریابی مرکبات کشاورزان طرطوس را امروز به مراکز فروش خود در استان های مختلف بر اساس طرح اخیر دولت ادامه داد.

دکتر عمرو سالم وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در جریان بازدید از مرکز بسته بندی در مقر انجمن تعاونی تولید در شهر طرطوس به خبرنگاران گفت که تعدادی خودرو در حال انتقال مرکبات از مزارع به مراکز بسته بندی و سپس به مراکز فروش هستند وی روند انجام کار وبازاریابی مرکبات خوب توصیف کرد.

مدیرکل موسسه تجارت سوریه، زیاد هزاع، اشاره کرد که 45 تن در طرطوس به بازار عرضه شد و به مراکز فروش موسسه تجارت سوریه سوریه در استان‌ها و نهادهای دولتی که تقاضای خرید مرکبات را دارند، مانند اداره نیروهای انتظامی و بیمارستان‌ها وغیره انتقال داده شد.

شاهد أيضاً

خبرنگار سانا: مقابله پدافند هوایی ارتش با اهداف متخاصم در آسمان حومه دمشق