بررسی راهکارهای ارائه کمک های بشردوستانه به سوریه بدون سیاسی کاری در تماس تلفنی ورشینین با گریفیث

مسکو – سانا

سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه در تماس تلفنی با مارتین گریفیث معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری راه هایی ارائه کمک های بشردوستانه به سوریه بدون سیاست زدگی را با وی بررسی کرد.

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که موضوعاتی که در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد، از جمله ارائه کمک های بشردوستانه به سوریه بدون سیاست زدگی و بدون تبعیض و پیش شرط، با رعایت دقیق قوانین حقوق بشردوستانه بین المللی در این تماس تلفنی بررسی شد.

دو طرف وضعیت کنونی اوکراین و جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک با تمرکز بر حل مشکلات فوری بشردوستانه را مطرح کردند.