دمای هوای کشور رو به افزایش است

دمشق-سانا

اداره هواشناسی با صدور یک اطلاعیه صبح امروز از افزایش تدریجی دمای هوا در اغلب مناطق کشور خبر داد.

هواشناسی همچنین گفت که گرد و خاک برای مناطق شرقی، جزیره و بیایان پیش بینی می شود.

در این اطلاعیه نیز به وزش باد غربی جنوبی غربی، خفیف تا شدید اشاره شد. 

پیش بینی دمای هوا در روزهای..

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

دمشق

37 / 20

37 / 20

38 / 21

قنيطره

30 / 16

30 / 17

31 / 18

درعا

35 / 19

35 / 19

36 / 20

سويدا

33 / 18

33 / 18

34 / 19

حمص

33 / 21

33 / 22

34 / 22

حماه

37 / 23

37 / 24

38/ 24

حسكه

40 / 23

40 / 24

41 / 25

لاذقيه

32 / 22

31 / 21

32 / 22

طرطوس

32 / 25

31 / 24

32 / 25

حلب

37 / 23

37 / 24

38 / 25

ادلب

35 / 20

35 / 21

36 / 22

ديرالزور

40 / 25

40 / 25

41 / 26

رقه

39 / 23

39 / 24

40 / 24