قانون جدیدی برای معافیت واردات گاو به قصد پرورش از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض

دمشق – سانا

رئیس جمور بشار اسد امروز قانونی درباره معافیت واردات گاو به قصد پرورش از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض را صادر نمود.

متن قانون به شرح ذیل است:

ماده 1- واردات گاو به قصد پرورش از تعرفه گمرکی، مالیات و سایر عوارض برای پنج سال از تاریخ ابلاغ این قانون معاف می شود.

ماده 2- مجوز واردات براساس موافقتنامه از سوی وزارت کشاورزی صادر می شود.

ماده 3- این قانون در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می گردد.

دمشق 3-11-1444 هجری قمری مطابق با 23-5-2023 میلادی

رئیس جمهور

بشار اسد