کاشت 32 هزار هکتار از اراضی با محصول عدس در شهر دیر الزور

الحسکه – سانا

مساحت زمین های کاشته شده با عدس در هر دو بخش آبیاری و بعل برای فصل جاری در استان الحسکه، به حدود 32 هزار هکتار رسید، که در مناطق مختلف کشاورزی توزیع شده.

مهندس جلال بلال رئیس اداره تولید گیاهان زراعی در بیانیه خود به خبرنگار سانا اعلام کرد:

برداشت دستی و اتوماتیک عدس که از حدود دو هفته پیش آغاز شده بود، در این استان به پایان رسید، که میانگین تولید هر هکتار محصول به حدود (1000) کیلوگرم بود.

همچنین وی اشاره کرد که در دوره آینده دهقانان تولیدات خود را در بازارهای محلی به فروش میرسانند، و این امر نیازهای غذایی مردم استان را تامین میکند.

بر اساس بیان اداره کشاورزی در استان الحسکه، مساحت کاشته شده با عدس بعل در فصل جاری به 30700 هکتار و محصول عدس آبیاری شده 1800 هکتار است.

يائل محمد