חדשות מקומיות

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צוו תחקותי מספר 19 לשנת 2015 בדבר הקמתן של חברות סוריות בעירבון מוגבל

דמשק-סאנא הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא צוו תחוקתי מספר 19 לשנת 2015 בדבר הקמתן של חברות סוריות בעירבון מוגבל בבעלות פרטית לפי מחקרים חברתיים וכלכליים במטרה להשקיע בנכסים של יחידות …

עוד ידיעות

אלזועבי: הצדדים העוינים לסוריה נכשלו בנסיונם לשבור את רצון התושב הסורי, והניצחון דבר וודאי

דמשק – סאנא שר ההסברה עומראן אלזועבי הדגיש כי הגברת השמועות על ידי הגורמים העוינים לבטחון וליציבות סוריה משקפת את הרגשתם בתסכול בשל כישלונם בשבירת רצונו של התושב הסורי ובהריסת …

עוד ידיעות

אל מקדאד : סוריה תישאר בהתייעצויות מתמידות עם ההנהגה הפלסטינית אודות מחנות הפליטים בסוריה

דמשק – סאנא סגן שר החוץ ד”ר פייסל אל-מקדאד דן עם מנהל המחלקה המדינית של אש”ף השגריר אנוואר עבד א-האדי במצב במחנות הפליטים הפלסטינים בסוריה בכלל ובמחנה אל-ירמוכ בפרט לאחר …

עוד ידיעות