הנשיא אלאסד קיבל את פני המשלחת הרוסית בראשותו של אלכסנדיר לאברנטייב