חברי הממשלה החדשה בראשותו המהנדס ערנוס נשבעו אמונים בפני הנשיא מר בשאר אלאסד