דומה בונה את בתי הספר בהדרגה בעזרת מאמצים ממשלתיים ואזרחיים

דמשק- סאנא

העיר דומה שבאזור הכפרי המזרחי של דמשק בונה בהדרגה את בתי הספר שלה במאמצים ממשלתיים ואזרחיים בה.

עם החזרת הביטחון והיציבות לעיר לפני שלוש שנים, החלו העבודות לשיקום בתי הספר לקראת חזרתם של האזרחים וההיבטים של החיים הטבעיים בתחומים שונים, ומספר בתי הספר המוסמכים בה כיום עלה ל -22 בתי ספר.