שלוש נבחרות של האולימפיאדה המדעית הסורית בתחרות הערבית של מתכנתי העתיד בירדן

עמון –סאנא

בהשתתפות סורית הושקו היום התחרויות למתכנתי העתיד של סטודנטי בתי ספר תיכון של מדינות ערב המוקמת בירדן שבמהלכן ישתתפו שמונה נבחרות ערביות.

יצויין שזאת היא ההשתתפות הרשמית הראשונה של סוריה בחוץ בתחרות זו לאחר ניתוק של שנתיים בשל הצעדים למאבק בקורונה.