לשכת התעשייה בדמשק מקבלת את עסקאות התעשיינים מדי שבת

דמשק-סאנא

לשכת התעשייה בדמשק ובפריפריה שלה הודיעו על קבלת עסקאות התעשיינים המתפקדים בה בשבת מדי שבוע, בתוך מרכז שירות התעשיינים בלשכה, מתשע וחצי בבוקר עד שתיים אחר הצהריים.

מנכ”ל הלשכה, ח’לדון דדו, אמר לכתב סאנא כי המטרה מהמשך העבודה הלשכה, גם ביום החופש, בנוסף לשעות העבודה הרשמיות במהלך השבוע היא לספק כל ההקלות האפשרויות לתעשיינים להשלים את עסקאותיהם.