ירדן מחליטה לפתוח שוב את מרכז ג’אבר נסיב בגבול עם סוריה