הקמת 18 תחנות ייצור החשמל מהאנרגיה הסולרית במחוז א-סואדאא