באזאר (רמדאן הנדיב) מיועד לתמיכה בילדים חולי הסרטן