השקת פעילות וועידת ההתאחדות הבינ”ל לתקשורת ITUPP22

בוקרשת – סאנא

היום הושקה פעיליות וועידת ההתאחדות הבינ”ל לתקשורת / ITUPP22/בעיר בוקרשת בירת רומניה בראשות המדינה המארחת ויו”ר ההתאחדות הבינ”ל לתקשורת הולין זאו, בהשתתפות סוריה שיצג אותה שר התקשורת והטכנלוגיה המהנדס איאד אלח’טיב והמשלחת הנלוות אליו.