התוצאות האחרונות של המחקרים הארכיאולוגיים הסוריים וההשלכות של רעידת האדמה