מבזקים

בהשתתפות סוריה … השקת פעילות המחזור השני של עצרת האו”ם לריכוזים אנושיים בניירובי

ניירובי – סאנא

בהשתתפות סוריה החלה היום עבודת המושב השני של עצרת האומות המאוחדות תוכנית הגידול לרכוזים אנושיים / UN Habitat /, בניירובי בירת קיניה.

המשתתפים במושב שיימשך עד ה-9 ליוני השוטף ידונו בתכנון האסטרטגי לכיוון המדיניות הגלובלית, לקראת ביצוע סדר היום הבין ערי החדש, ולתרום בצורה ישירה להשגת יעד הפיתוח המתמידי, הקשור בערים ובחברות מתמידות, וזאת לקראת עתיד בין ערי מתמידי, על ידי שותפות מקיפה ואפקטיבית להשגת מטרות הפיתוח המתמידי בזמני המשברים הגלובליים.

בראש המשלחת הסורית המשתתפת במושב עומד עוזר שר המנהל המקומי והסביבה המהנדס מעתז קטאן, בנוסף לעוזר שר העבודות הציבוריות והשיכון המהנדסת מארי קליר אל-תלי.