תחנת הכוח של תל תמר יצאה מכלל שימוש כתוצאה מהתקפות הכיבוש הטורקי