מבזקים

פיתוח יחסי שיתוף הפעולה וביצוע פרוייקטים חדשים במוקד שיחות בין משרד החקלאות לבין רשת אל-אע’א ח’אן