הנשיא אל-אסד ורעייתו נפגשו במחוז טרטוס עם תלמידי ותלמידות בית-ספר אל-אמאן של בני ובנות החללים

טררוס – סאנא

לרגל יום הולדת הנביא מוחמד עליו השלום, נפגשו נשיא הרפובליקה  ד”ר בשאר אל-אסד ורעייתו הגברת אסמאא במחוז טרטוס עם תלמידי ותלמידות בית-ספר אל-אמאן של בני ובנות החללים, ובמהלך הפגישה אמר הנשיא אל-אסד: ” אנו שמחים מאוד לבקר אצלכם  עם איחור  של שנה  או שנתיים בערך, ומאז נחנך בית ספר זה, אנו מגלים עניין בביקור זה מטעמים מספר, אבל הסיבה הראשונה טמונה בכך  שמשפחות החללים הן בראש סולם העדיפויות שלנו, בשל שהן הגישו את בניהן למען שיגנו על המולדת, והפכו לחללים, ובנידון זה גם כן לאבות  שלכם היו ערכים נסגבים שעליהם הגנו בכל מאודם, אף אחד לא נופל חלל בשל שהוא חפץ ללכת למות, לא, הוא פונה לכיוון הזה בשל שהוא מאמין בערכים מסויימים, והאבות שלכם אכן האמינו בערכים רבים, ובראשם ערך האמון עצמו, אז לו לא האמינו באלוהים, במולדת ובעם, ולולא אמונם בשאלתם העיקרית, אז לא היו יכולים ללכת כדי להקריב את חייהם, ישנם בארץ הזו הרבה בני אדם שאין להם כל אמון במולדת כי הם רואים בה כמקום של חיים, וישנם אחרים שהמולדת בעיניהם מקור של עושר פיננסי, והאבות שלכם הגנו על ערך האמון מול השקר הגדול והיומיומי, הם היו כנים עם הערכים שהגנו עליהם, הם הגנו על זכותם מול העולם המתועב, הם סירבו להיכנע ואהבו להגן על מולדתם, על ערך היידע והמדע מול הבורות שלחמו בה רבות, ודבר זה אתם מעוניינים בו בשל שהעליונות שלכם היא הערך של כל אחד מכם .. אי אפשר להילחם בבורות דרך הבורות, יש להילחם בה דרך המדע והעליונות, ואתם כבני ובנות החללים חייבים לשאת את הערכים האלה, וכשתסיימו את לימודיכם ותעברו לאוניברסטאות ותשתלמו, מייד תפנו לעבודה, אז עתה אתם צריכים לחשוב על היעדים הנסגבים שלכם כי אבותיכם כשנפלו חלל נשאו עימם ערכים נסגבים ולמענם הקריבו את חייהם.

שתישאו עימכם את רעיונות פיתוח המולדת, ומעתה אתם צריכים לחשוב איך לפתח את המולדת כי כל אחד מכם מייצג את האבא שלו ואין לשכוח את תפקידה של האם, ובכן אני מקווה שבמהלך השנים המעטות הבאות תיכנסו לתחום העבודה ואחרי-כן ניפגש כשתהיו מול יעדיכם, אתם עותק של אבותיכם, ובעתיד ישנם דורות שאין להם כל מושג על הקרבות אבותיכם והתפקיד שלכם להעלות בפניהם את הערכים שלמענם נפלו אבותיכם חלל והעדיפו את  אינטרס מולדתם על פני אינטרסיהם הפרטיים, והעליונות שלכם היא אשר תשמח את הלבבות של אבותיכם כולם.