העיר העתיקה של טרטוס… זהות ייחודית עם המונומנטים הארכיאולוגיים, הסגנון האדריכלי והקהילה הקשורה רגשית לים