מבזקים

האויב הישראלי מחדש את התקפותיו על עיירות בדרום לבנון

ביירות – סאנא

האויב הישראלי חידש היום את התקפותיו על כפרים ועיירות בדרום לבנון.

הסוכנות הלאומית הלבנונית לתקשורת דיווחה כי מטוסי האויב ביצעו לפני הצהרים גיחות על פאתי שתי העיירות מיס אלג’בל וחולה בנפת מרגעיון.