מבזקים

עלייה בטמפרטורות ומזג האוויר נאה בדרך כלל

דמשק – סאנא

הטמפרטורות נוטות לעלות בהדרגה עד להיות גבוהות מעט מהממוצע לעונה בשל השפעתו של אפיק רום.

השירות המטאורולוגי מסר כי מזג האוויר יהיה נאה בדרך כלל וקר בלילה, יינשבו רוחות דרומיות מזרחיות קלות עד מתונות ,והים קל בגובה הגלים.