יותר מ-380 חברות מקומיות ובינ”ל הששתפו בשתי תערכות הבניה בילדקס והתעשיה הבינ”ל

דמשק – סאנא

פעולויות המושב ה-21 של היריד הבינ”ל לבניה בילדקס והמושב ה-8 של יריד התעשיה הסורי הבינ”ל שאורגנו על ידי הקבוצה הערבית לירדים ובשיתוף פעולה עם משרדי השכון והתעשיה נפתחו בעיר הי

רידים שבדמשק.