הנשיא אל-אסד הוציא צו תחיקתי להעניק מענק של 300 אלפי לירה לעובדים האזרחים ואנשי הצבא ולגמלאים