ההתנגדות הלבנונית תקפה בטילם ובירי ארטילריה מוצבי האויב הישראלי

בירות – סאנא

ההתנגדות הלבנונית תקפה היום בצורה מסבית מוצבי האויב הישראלי בגבול הלבנוני ובשטחי פלסטין הכבושה.

בהודעה שפרסמה ההתנגדות הלבנונית היום נמסר כי  בתגובה לפעולת ההתנקשות שבצע האויב הישראלי בעיירה ג’ויה ולפציעתם של אזרחים , המטירו לוחמיה מטה המעקב האווירי ונהול הפעולות האוויריות בכיוון הצפוני שבבסיס מירון של האויב הישראלי, בעשרות טילים קטיושא ופגזי ארטיליריה.

גם כן לוחמיה תקפו בעשרות טילי קטיושא מטה המלואים של החיל הצפוני בבסיס רכוז המלואים של חיל הגליל ומחסניו בהתנחלות עמיעד ,בנוסף למפעל בלאסן לתעשיות צבאיות בהתנחלות סעסע והשיגו פגיעות ישירות.

גם כן ההתנגדות תקפה בירי ארטיליריה מטה פקוד החיל הצפוני של האויב הישראלי בבסיס עין זיתים בנוסף למוצבי אלראהב ,ראמיה, אלסמאקה, ורו’סת אלקרן והשיגו פגיעות ישירות.