Kabine: Devlet Çalışanlarının Yaşam Koşullarını İyileştiren Bir Teşvik Sisteminin Kurulması

ŞAM – Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Hüseyin Arnus başkanlığındaki haftalık oturumunda, bir teşvik sistemi kurmayı ve devlet işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak şekilde üretime bağlamayı tartıştı.

Oturum sırasında Kabine ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik ve sosyal kalkınma açısından hedeflerine ulaşmaları ve yerli üretimi artırmaları ve daha fazla iş olanağı sağlamaları için kredi tavanlarının yükseltilmesi olasılığını da tartıştı.

Bakanlar Kurulu, mevcut enerji taşıyıcılarının miktarının artırılması, su güvenliğinin sağlanması ve yatırım dosyasına gerekli ödemenin yapılmaya devam edilmesi ve dosyaya her türlü desteğin sağlanması ve tüm ticari işlemlerde elektronik faturalandırmanın uygulanması yönündeki çabayı teyit etmiştir.

Başbakan Arnus, karşılıklı yarar sağlamak ve hastanelere yeterli miktarda ve uzun süreli tıbbi malzeme temin etmek için dost ülkelerle ortak projeler uygulamak ve bunların zamanında tamamlanmasının önündeki her türlü engeli aşmak için bakanlar tarafından doğrudan takip edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Bakanlar Kurulu, bakanlıklardan ve ilgili makamlardan, terör nedeniyle durmuş ve hasar görmüş endüstriyel tesislerin rehabilitasyonu ve endüstriyel kamu sektörünün ekonomik kalkınmaya katılımının artırılması için uygulanabilir bir matris geliştirmelerini istedi.

Konsey ayrıca Su Kaynakları Bakanlığı’ndan çeşitli bölgelerde su barajlarının sayısını artırmasını ve Dışişleri ve Göçmenler Bakanlığı ile koordineli olarak Suriye’nin uluslararası sulardan haklarının alınmasını takip etmesini talep etti.

Konsey, iplik işletmelerinde üretim sürecinin devam etmesi için menşe belgesine bakılmaksızın çırçır pamuğu almayı kabul etti, ayrıca bir dizi hizmet ve geliştirme yatırım projesini onayladı.

Check Also

DSG Engellerine Meydan Okuyarak.. Rakka ve Deyrezzor’da onlarca Kişi Durum Düzeltme Eylemine Katıldı

DEYREZZOR – RAKKA – Deyrezzor ili ve Rakka kırsalındaki el Sabha beldesindeki durum düzeltme merkezleri, …