El Kadiri: Ekonomik Abluka Ve Yaptırımlar, Arap Ülkelerinde Kalkınmayı Engelleyen Batılı Bir Vesiledir

KAHİRE – Sendikalar Genel Federasyonu başkanı ve Uluslararası Arap İşçileri Federasyonu Genel Sekreteri Cemal El Kadiri, ekonomik abluka ve ABD-Batı yaptırımlarının Arap ülkelerindeki kalkınma çabalarını engellemenin bir yolu olduğunu ve Arap işçileriyle sendikalarının karşı karşıya olduğu bir meydan okuma olduğunu belirterek.

Bugün Mısır’da Müsteşar Hişam Fuad başkanlığındaki “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalkınmada İşçilerin Rolü” konulu Mısır’daki Kamu Hizmetleri İşçileri Genel Sendikası tarafından düzenlenen uluslararası sempozyumda yaptığı konuşmada El Kadiri, karşı karşıya kalınan bir dizi zorluğu izleyerek, çalışma ortamındaki ve dışındaki işçilerin, özellikle kalkınma zorluğu ve sahada karşılaştıkları engellerin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği krizinin yanı sıra terörizmin zorlukları ve bazı ülkelerdeki büyük ekonomik abluka olduğunu dile getirdi.

El Kadiri, kalkınmanın Arap ülkelerinin her bir Arap ülkesindeki mevcut yetenekler ve kaynaklarla orantılı kalkınma oranlarına ulaşmaya çalışırken ve bu kaynakların Arap ülkelerine ve toplum üyelerinin faydalanacağı kalkınmayı sağlamak için nasıl optimal ve rasyonel hale getirileceklerini sağlamaya çalışırken karşılaştığı en belirgin zorluklardan biri olduğunu açıklayarak, işçilerin kalkınmadaki rolünün çok önemli olduğunu, bir yandan kalkınmanın yapıcıları olduklarını, diğer yandan da hedefinin olduğunu sözlerine ekledi.

El Kadiri, kaynaklar onunla mücadeleye tahsis edildiğinden, toplumlarımızı yok etmeye çalışan siyah terörizmin zorluğuna işaret ederek, ülkelerimize uygulanan ekonomik abluka ve yaptırımların meydan okumaya eklenerek, ülkelerimize gündem empoze etmek için kullanılmaya başlanan yeni meydan okuma olduğuna dikkat çekerek, başta Arap ülkelerimiz olmak üzere tüm dünyanın, önceki zorluklara ek olarak Corona virüsünün zorlukları ve yansımalarıyla karşı karşıya olduğu bu dönemde iş sağlığı ve güvenliği dosyasını ele almanın önemine işaret etti.

Bu dosyadaki hakları ve görevleri konusunda işçileri bilinçlendirmek için bilinçlendirme toplantıları düzenleyerek sendikaların oynaması gereken rolün ve işçiler için endüstriyel güvenlik, önleme, eğitim, bilinçlendirme konularında yeni bir kültür yaratmak için çalışmanın önemini vurguladı.

Uluslararası sempozyuma Suriye, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Özbekistan ve Sudan’dan sendika ve işçi liderlerinin yanı sıra bazı şirketlerin yönetici ve yönetim kurulları katılıyor.

Check Also

Halife Bin Zayid’in Vefatı Dolayısıyla Taziyeciler BAE Büyükelçiliğine Gelmeye Devam Ediyor

ŞAM – Üst üste üçüncü günde, resmi ve popüler delegasyonlar, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı merhum …