Eski Uygarlıklar Ve Kültürlerde Oruç

ŞAM – Eski uygralıklar ve kavimlerin yanında oruç, biliniyordu. Gökyüzünün bereketini almakve onlardan razı olmasını sağlamak için yemekten imtina etme fikri vardı ve bunu insanlık şahsiyetini temizleme vesilesi olarak sayıyorlardı.

Arap Edebiyetı Porfesörü Vicdan Muhammedah SANA kültüre yaptığı açıklamasında, dilde savm ve sıyam’ın kelime anlamının bir şeyden imtina etmeye vardığını, kelam veya yemek veyahut da yalan ve lağv’dan sama yani men oldu denir. Ayrıca savm bir insanın diliyle de ilgili olup kötü ve batıl sözlerden imtina etmesi ve iyi ve hak kelam söylemesini de ilgilnedirdiğini açıkladı.

Vicdan,dini kaynaklarda orucun, Allah’a şükretmek için oruç tutan Hz. Nuh zamanında tufandan sonra bilindiğine dikkat çekerek, bu kaynaklar ayrıca İdris, İbrahim, Musa, Yahya, Davud, İsa ve diğer peygamberlerin sürekli ve değişen günlerde oruç tutmaya yöneldiklerinden bahsettiğini söylüyor.

Tarihi kaynaklara gelince, Dr. Vicdan’ın belirttiğine göre, Arap Yarımadası’ndaki Arapların İslam’dan önce oruç tutmayı bildiklerini, kameri ayın üç günü ( her 13-14-15) oruç tuttuklarını ve bu günleri “beyaz günler” olarak adlandırdıklarını söylüyorlar.

Vicdan, eski Mısır’daki Firavun kahinlerinin orucunun altı hafta veya otuz gün arasında değiştiğini, her on gün bir diğer on günden ayrı oluyor, et veya başka malzemelerden oruç tutulduğunu, Yunanlılar arasında oruca gelince, oruç tuttukları büyük filozofların literatüründe bazı notlar alındığından, aralarında Sokrates – Hipokrat – Herodot’un tıpta alternatif bir tedavi olarak insanlara oruç tutmalarını tavsiye ettiğinin belirgin olduğunu ifade ediyor.

Filozof Konfüçyüs’ün Çin, Japonya ve Kore’deki takipçileri ise Dr. Vicdan’a göre; özellikle üzücü ve fırtınalı dönemlerde yiyecek ve içecekten uzak durduklarını, Tarihçilerin, Çinlilerin tanrılara şükretmek için 27 gün oruç tuttuklarından bahsettiğini anlatıyor.

Wicdan, Çin’de Taocu felsefenin takipçilerinin oruç tutmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve yemekten kaçındıkları ve oruca dua, diyet ve ruhu evcilleştirmek için manevi bir egzersiz içinde özel nefes alma yöntemlerinin kullanımı ile eşlik ettikleri için buna Pego adını verdiklerini keşfetti.

Dr. Vicdan bölgemizdeki eski uygarlıkların oruç tutma alışkanlıklarını da anlatırken, Fenikeliler’in her ayın beş veya yedinci günü oruç tuttuklarını, Yemen’de Saba Krallığı’nda insanlar Ay Tanrısı “Sin”e yaklaşmak için yılın tam bir ayı oruç tuttuklarını, Orucu bayram, kurban ve sadakalarla sona erdirdiklerinden söz ediyor.

Dr. Vicdan, eski insanın oruç ve orucun çeşitli biçimlerde ve uzak medeniyetlerde kullanımı hakkındaki bilgisinin, bu uygulamanın fiziksel ve ruhsal seviyelerdeki önemine dair erken bir farkındalığı yansıttığı sonucuna varıyor.

Check Also

Profesör Sabbag: Suriye İstikrar Ve Yeniden Yapılanma Sürecini Sürdürüyor

SANTİAGO – Uluslararası ilişkiler araştırmacısı, Suriye asıllı İspanyol Profesör Pablu Sabbag, Batı’nın Suriye halkına dayattığı …