Cumhurbaşkanı Esad Adra Sanayi Kentinde Fotovoltaik Enerji Projesinin İlk Etabının Açılışını Yaptı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, Adra Sanayi Kentindeki fotovoltaik enerji projesinin ilk aşamasını proje ziyareti sırasında bugün başlattı.

Tamamlandığında güneş panellerinden 100 megavat elektrik üretmeyi hedefleyen proje, 165 hektarın üzerinde bir alana yayılıyor.

Bugüne kadar 18 binden fazla güneş paneli ile 10 megavatlık üretim kurulmuş ve bu projeden üretilen enerji bugün şebekeye bağlanarak Suriye’deki elektrik üretimini kümülatif olarak desteklemiştir.

Bu projedeki çalışmalar, Cumhurbaşkanı Esad’ın Haziran 2021’de Adra’daki sanayi kentine yaptığı ziyaretin ardından kamu sektörü ile işbirliği içinde özel bir yatırım olarak başlatıldı.

Sayın Cumhurbaşkanı Esad, Suriye ve El İhbariyye haber kanallarına yaptığı açıklamada Savaş koşullarından ve kuşatmanın koşullarından bahsetmek istersek, o zaman küçük, orta veya büyük herhangi bir yeni ekonomik kalkınma projesi, büyüklüğü ne olursa olsun herhangi bir tesis de bu zorlu koşullara dayanabilmiştir. Yaklaşık 12 yıl boyunca, bu başlı başına bir meydan okumadır, meydan okumalar sadece elektrik sektörünü içermemektedir, bunlar genel meydan okumalardır, bunlar bir yandan finansman zorluklarıdır, ekipman ve malzemeleri güvenceye alma zorluklarıdır, ama bununla birlikte, her iki konunun da ana zorluk olduğunu düşünmüyorum.. Bu projenin vizyonundan çıkardığımız en büyük meydan okuma, öncelikle iradenin meydan okuması ve yatırım konusunda düşünce kalıbının değiştirilmesi, bu örneklerden bir örnektir.

Cumhurbaşkanı Esad: Ne yapabiliriz.. Teorik olarak konuşmamak için cevap önümüzde diyorum, gerçekte bu.. Daha erken safhalarda bile bir şeyler yapabildik ama iradeye ve düşünce tarzına dönüş yeni bir düşünce modelidir, bu işi yapanlar, yani sermaye sahipleri daha kolay yatırım projelerini düşünebilirlerdi… parayı geri alma açısından daha kolay, her bakımdan uygulama açısından daha kolay ve karlı değil diyorum çünkü elektrik projesi karlı ve istikrarlı ama uzun vadede, kısa vadede değil, bu da düşünce örüntüsünde bir değişikliği yansıtıyor. Bu da başka bir tür, Devlet kurumları ile özel sektör arasında yöntem veya yeni bir işbirliği modeli.. değişik türde ortaklık, bu açıdan bir model sunmaktadır.. Öte yandan, daha önce ulusal sermaye konusundaki konuşmalarımdan birinde bundan bahsetmiştim.

Sadece Ulusal Sermaye Cesur Sermayedir, Korkak Ve Vatansever Sermaye Olamaz

Cumhurbaşkanı Esad: Sadece ulusal sermaye cesur sermayedir. Korkak veya vatansever sermaye olamaz. Korkak olduğunda genellkle yabancı veya vatansever olmayan sermayedir. Model bu, yapabileceğimiz şey bu.. Şimdi tüm sektörler önemlidir. Tüm sektörler birbiriyle bütünleşir ve birbirini destekler. Ama bizatihi elektrik, özellikle Suriye’de elektrik üretiminin olmadığı koşullarda.. Diğer tüm sektörlerinb içine giren ve düzeyini yükselten sektördür, buna ek olarak sosyal yaşam seviyesini de, günlük hayatımızda var olması itibariyle yükseltmektedir.. Dolayısıyla bu tür projeleri öneminden dolayı devlet olarak desteklememiz, yatırımı nasıl destekleyebiliriz ve özel sektöre nasıl destek olabileceğimiz konusunda yeni düşünce tarzını desteklememiz gerekiyor ve yatırımda nasıl etkin bir katkı sağlayabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad: “Son iki yılda alternatif enerji konusunu çok konuştuk.. Birçok kişi geleceğin alternatif enerji olacağını, devletin alternatif enerji santralleri kuracağını düşünüyor, hayır.. Durum böyle değil. Alternatif enerji denir ama konvansiyonel enerjiye alternatif değildir. Geleneksel enerjinin yerini almak için teknik olarak dünya seviyesine ulaşmamıştır, sadece bir adlandırmadır, yanlış bir kavram verebilir.. Hakikat doğru adlandırmadadır o da şu anda yardımcı enerjidir.. Destekleyici enerjidir.. Mevcut durumda üretimin kıtlığı durumunda.. tabii ki enerji fazlası olan gelişmiş ülkeler alternatif enerji kullanıyor. Suriye’nin durumunda, üretim kıtlığı durumunda, biraz üretimin etkisi kesinlikle diğer ülkelere göre daha somut olacaktır, bu nedenle elimizdeki enerjiyi, bu yönü desteklemek için alternatif enerjiye yönelmemiz doğaldır” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad: Öte yandan, alternatif enerji teknik olarak ilerliyor, yani alternatif enerjinin herhangi bir ülkede ulusal sahne üzerinde gerçek bir etkisi olacağını hayal etmek birkaç on yıl boyunca mümkün değildi, ancak şimdi durum daha da değişti. Öyle zannediyoruz ki önümüzdeki yıllar içerisinde fiyatların daha da düşeceğidir, bugünün ekipmanlarının üretebileceğinden daha fazla enerji üretme kapasitesi olacağına inanıyoruz”dedi.

Devlet Düzeyinde, Hala Kamu Sektörü Düzeyinde Geleneksel Enerjiyi Destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Esad: Suriye’de bizim için hala devlet düzeyinde, geleneksel enerjiyi kamu sektörü düzeyinde destekliyoruz ve birkaç ay önce Halep istasyonunda türbinlerden biri rehabilite edildi ve orada istasyonlar da rehabilitasyon sürecindedir ve kapasiteye bağlı olarak aylar, belki de önümüzdeki yıllarda üretime döneceklerdir. Etkisi, geleneksel enerjide olduğu gibi ani ve hızlı değil, birikimli olacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad, “Devlet artık var olanı restore etme konusuna odaklanıyor.. Ben var olanı dediğimde terörün yok ettiği istasyonlarımız var ama alt yapısı var mesela, bunun bedeli de tabiatıyla daha azdır.. İkincisi etkinin aciliyeti daha da büyüktür.. Örneğin Halep’te buhar türbini faaliyete geçtikten hemen sonra iki yüz megavat üretti.. Devlet bu yönde gidecek ama özel sektör ister rüzgar ister güneş olsun alternatif enerji santrallerine gidebilir.. Yatırım açısından ve elektrik üretimi yoluyla kamu yararı açısından.. Buna ek olarak, özel sektör, doğrudan iş yapıyorsa, tüketicilerle iş yapma biçiminde esnekliğe sahiptir” dedi.

Özel Ve Kamu Arasında Mutlaka Ortaklık Olmalıdır

Cumhurbaşkanı Esad: Lakin fiili olarak gerekli olan bir ortaklık aşamasından bahsedebiliriz. Zorunlu veya ilzami olduğunu söylemek istemiyorum, ancak devletin artık iletim ve dağıtım şebekelerinin tek sahibi olduğu göz önüne alındığında fiili olarak gereklidir. kamu ve özel arasında bir ortaklık olmalıdır. Bu ortaklık illaki sermaye ile ortaklık değil, proje prosedürleri ile ortaklık ve proje yönetimiyle de değil aynı zamanda. Devlet, bu enerjiyi satın alarak ve sübvansiyonlu fiyattan tüketiciye satarak ortak olabilir.. Bazı durumlarda iletim ve dağıtım hatlarının kiraya vereni olmak mümkündür ancak tüketici ile firmalar arasındaki ilişki doğrudandır” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad: Devlet konvansiyonel enerjiye odaklanıyor ama aynı zamanda üretim hatlarına sahip olarak alternatif enerjiye ortak, sermayeyle değil, süreci kolaylaştırarak ortak oluyor. bir yandan yatırımcıyı destekleyerek, diğer yandan tüketiciyi sübvanse ederek.. Sermayenin bir parçası olması gerekmiyor, çünkü bu durumda devlet bu sektör aracılığıyla kar aramaz, daha çok onu ileriye götürmeye ve ondan kar etmeye değil, desteklemeye çalışır” dedi.

Cumhurbaşkanı Esad’a proje ziyaretinde Başbakan Mühendis Hüseyin Arnus, Elektrik, Ekonomi, Dış Ticaret ve Sanayi Bakanları, Şam Kırsalı Valisi ve Sosyalist Arap Baas Partisi Şam Kırsalı Şube Sekreteri ile Elektrik Bakanlığı’nda elektrik enerjisi sektöründen sorumlu bir dizi yetkili, projeye katkıda bulunanlar ve uzmanlar eşlik etti.

Check Also

Aksa Tufanı Operasyonun Öne Çıkan Gelişmeleri

İŞGAL EDİLEN KUDÜS 11 ARALIK 2023 (SANA) – Filistin direnişinin İsrail işgalinin saldırılarına yanıt olarak …