Mikdad, Dörtlü Bakanlar Toplantısında: Suriye Topraklarındaki Yasa Dışı Askeri Varlığı Sona Erdirmeden Sonuca Ulaşamayacağız

MOSKOVA– Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Mikdad, Suriye’nin asıl amacının Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere topraklarındaki her türlü yasadışı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu  vurgulayarak, bu konuda ilerleme kaydedilmeden gerçek sonuçlara ulaşılamayacağını kaydetti.

Mikdad bugün Moskova’da düzenlenen Suriye, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları dörtlü toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti’ndeki dostların bu toplantının düzenlenmesini kolaylaştırma çabalarını takdir ettiğini ifade etti.

Bakan Mikdad, devletin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama esasına dayanıldığı süred, Suriye’nin diyalog ve toplantının istenen hedeflere ulaşmanın en iyi yolu olduğuna dair kalıcı inancına dayalı olarak açık ve yapıcı bir şekilde angajman yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Mikdad ayrıca, ‘’Astana hattı, ortak çabalar sayesinde sahada pek çok olumlu sonuca imza attı ve bazı sorunları çözmeyi başarırken, bazı sorunları çözmede bocaladı. Ancak şimdi, bizi ilgilendiren çeşitli konuların ele alınmasında daha dinamik olacağını umduğumuz yeni, farklı bir formül sürecindeyiz.’’ ifadelerini kullanarak öne südü.

Suriye ile Türkiye arasında derin bağlar, uzun sınırlar, ortak hedefler ve çıkarlar olduğunu belirten Mikdad, ‘’İki ülkedeki iki halkın özlemlerine hizmet etmek için geçmiş yılların tüm olumsuzluklarına rağmen, bu amaç ve çıkarlara ulaşmak için iki ülke tarafından Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte çalışma fırsatı var. Bu sadece dilekle veya sözle yapılamaz, net ve pratik bir yaklaşım gerekir.’’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mikdad, ‘’ Biz tabii ki diğer ülkelerle ilişkilerimizde geçmişin sayfasını çevirmek ve geleceğe bakmak istiyoruz.  Ancak Suriye halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruyan, feragat edilemeyen veya pazarlık yapılamayan bir şekilde istiyoruz.” ifadelerini kullanarak, ‘’Bu konuda bizim için asıl amacın Suriye topraklarındaki her ne şekilde olursa olsun yasadışı askeri varlığı sona erdirmek olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır. Buna tabii ki Türk kuvvetleri de dahildir ve bu konuda ilerleme kaydedilmeden yerinde duracağız ve gerçek bir sonuca ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talepte bulunmaya ve ısrar etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Mikdad kounuşmasına şöyle devam etti: ‘Türk Dışişleri Bakanı’nın, Türk kuvvetlerinin çekilmesi durumunda oluşan boşluğu terör örgütlerinin dolduracağına ve bunun Türkiye’nin güvenliğini tehdit edeceğine dair açıklamalarını okudum. Bununla ilgili yorum yaparak, Türkiye’den Suriye’den güçlerini çekeceğine dair açık bir ikrarını istiyoruz. Buna göre, bunu organize, koordineli ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir şekilde uygulamak için pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılacaktır.’’

Bakan Mikdad, söz konusu yolda ve uluslararası hukuka uygun ilke ve usullere ve iyi diyalog ilişkilerine dayalı yapıcı bir yaklaşıma uygun olarak nasıl ilerleneceğine dair birkaç noktaya değindi.

Noktalar, aşağıdaki ilkelerin benimsenmesine ilişkin anlaşmayı içerir:

– Suriye Arap Cumhuriyeti’nin, içişlerine karışmama dahil olmak üzere topraklarının ve halkının egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaç ve ilkelerine tam ve gerçek bağlılık ve bu ilkeye saygı duymak ve sahada uygulamak için çalışma ihtiyacı.

Türk kuvvetlerini dahil olmak üzrere tüm yasa dışı yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğinin kabulü ve Suriye devlet’inin  bu toopraklara hakim olmak.

Suriye topraklarındaki tüm terör örgütleriyle mücadele edilmesi ve çeşitli adlar altında bunların tasfiye edilmesi gereği ve tüm bu örgütler Suriye ve diğer ülkeler için tehdit oluşturmaktadır.

Suriye’deki tüm ayrılıkçı projeleri ve gündemleri, biçimi ne olursa olsun reddetmek ve bununla yüzleşmek için çalışın ve onu benimseyen kuruluşlarla mümkün olan her şekilde savaşmak.

Herhangi bir yasa dışı tek taraflı eylem hariç tutularak, ortak işbirliği ve koordinasyon, güvenlik endişelerini ele almanın, sınırları kontrol etmenin ve Suriye ile Türkiye arasındaki sınır bölgelerinde sürdürülebilir güvenlik ve istikrarı sağlamanın yoludur.

Mikdad’ın dile getirdiğine göre, önceki noktalara dayanarak  aşağıda yazılı hususlar mümkündür:

  • Kuzeydoğu Suriye’deki ayrılıkçı örgütlere karşı ortak eylem ve koordinasyon yollarını incelemek ve  Suriye ve Türkiye için oluşturduğu tehlikeleri önlemek ve aldığı dış desteği durdurmak.
  •  Ortak sınırları kontrol etmek için çalışmak ve kaçakçılığı ve teröristlerin sınırlardan sızmasını önlemek için önlemler almak dahil her iki ülkenin güvenlik endişelerini gidermek için ortak koordinasyon sağlamak.
  • Birleşmiş Milletler ve ilgili uzman kuruluşlarının desteği ve bu geri dönüşün gerekliliklerini karşılayacak finansmanın sağlanması dahil olmak üzere, Suriyeli mültecilerin Türkiye’den anavatanlarına güvenli ve gönüllü olarak geri gönderilmeleri için işbirliği yapmak. Suriye tarafı da buna göre üzerine düşen tedbirleri almaya hazırdır.
  • Suriye Arap Cumhuriyeti’ne ait olması gereken Suriye petrolünün ve gelirlerinin yasadışı olarak ele geçirilmesini ve transferini durdurmak için işbirliği yollarını incelemek.

 

R.M.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

UNRWA: Gazze, İsrail’in Saldırganlığı Sonucunda Bütün Bir Çocuk Neslini Kaybetme Riskiyle Karşı Karşıya

CENEVRE (SANA) –  Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nin, geçen …