Enfromasyon Ve Öğretim Bakanlarının Katılımıyla …Kültür Ve Ulusal Kimliğin Geliştirilmesinde Üniversitelerin Ve Medyanın Rolü Üzerine Bir Diyalog Oturumu

ŞAM (SANA) – Farkındalık, aidiyet ve kimliğin geliştirilmesinde medya kurumlarının rolü, gençliğin rolü ve kimliğimize ve medeniyetimize bağlı kalmanın önemi, bugün Enformasyon Bakanı Butrus Hallak ve Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Bessam İbrahim’in huzurunda Şam Üniversitesi’nde  gerçekleşen diyalog toplantısının en önemli eksenleri oluşturdu.

“Gençlik ve Ulusal Kültür ve Kimliğin Geliştirilmesi… Üniversitelerin, Medyanın ve Gençlik Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” başlıklı oturuma çok sayıda öğrenci, medya profesyoneli, profesör ve üniversite dekanı katıldı.

 Katılımcılar, modern liberalizm kavramını, Arap kültürünün ve Suriye kimliğinin karşı karşıya olduğu en önemli zorluklar olarak, onun kökenini ve toplumları daha kötüye doğru değiştirmeyi ve insani değerleri yok etmeyi amaçlayan Arap kültürüne yönelik tehlikesi olarak tartıştılar.

Bakan Hallak, medyanın ve sosyal medyanın rolünü ve kamuoyu üzerindeki etkisini, teknolojinin toplum üzerinde yarattığı değişiklikleri, kültürel bağları, değerleri ve kimliği güçlendirmek için çalışmanın gerekliliğini vurgulayarak, özellikle savaşın olumsuz etkilerini Suriye toplumunun tüm kesimlerine, özellikle de gençlere empoze etmeye çalıştığı günümüzde medyanın karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.

Bakan İbrahim ise üniversitenin gençlerin ulusal kimliğini güçlendirmedeki rolünü ve gençlerin fikirlerini korumak, onları kendilerine ve ülkelerine faydalı olana yönlendirmek amacıyla onları kültür kurumlarına dahil etme çabasını anlatırken,  Arap dilinin karşı karşıya olduğu zorluklarla, özellikle de yabancı terminolojiyle yüzleşmenin gerekliliğine çağrıda bulundu.

Telegram Kanalımız ||X Platformumuz ||Facebook Sayfamız

Check Also

Aksa Tufanı Operasyonu… Bugünün En Öne Çıkan Gelişmeleri

İŞGAL EDİLEN KUDÜS (SANA) – Filistin direnişinin işgalci İsrail’in saldırganlığına yanıt olarak 7 Ekim’de başlattığı Aksa …