شهر قرداحه به روایت تصاویر

شاهد أيضاً

المقداد: همانگونه که سوریه تروریسم را از بیشتر سرزمین های خود شکست داد با همان عزم و اراده برای پایان دادن به اشغال با هر وسیله تضمین شده توسط قانون بین الملل تلاش خواهد کرد

المقداد: همانگونه که سوریه تروریسم را از بیشتر سرزمین های خود شکست داد  با همان …