الرئيسية / درباره سانا

درباره سانا

خبرگزاری عربی سوریه ای / سانا /، خبرگزاری ملی رسمی در سوریه است که در سال 1965 میلادی تاسیس شد و در ارتباط با وزارت اطلاع رسانی است و دفتر اصلی آن واقع در شهر دمشق است.

خبرگزاری سانا، از طریق کارکنان خود واقع در اداره مرکزی و نمایندگان خود در تمام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و همچنین از طریق دفاتر خود واقع در چهارده استان سوریه، و همچنین  به وسیله دفاتر خبرگزاری بین المللی در بیروت، پاریس، مسکو، تهران، اردن، کویت، قاهره، لیبی و ترکیه و حدود 43 خبرنگار در دیگر کشورهای عربی و خارجی در سراسر جهان، تمام رویدادهای محلی، عربی و بین المللی را در چارچوب خبری پوشش می دهد.

خدمات سانا

سانا هر روز بیشتر از 500 خبر را پخش می کند. علاوه بر آن، سانا هر  روز خبرها را در زبانهای انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، ترکی، روسی و چینی پخش می کند. همچنین بیشتر از 150 عکس فوتوگرافی منتشر می کند.

سایت اینترنیتی سانا: www.sana.sy

سایت اینترنیتی خبرگزاری، خدمات رسانه ای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و متفرقه ای را در زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی و ترکی و همچنین خدمات برای عکس را تقدیم می کند. این سایت یکی از سایت های رسانه ای پیشگامی در سوریه به شمار می رود و در آن کارکنان اختصاصی از روزنامه نگاران و اپراتورها که همیشه به دنبال ویرایش، چاپ و نشر و کار مدیریت سایت هستند، کار می کنند.

سانا خدمات خبرهای فوری و خبرهای متفرقه ای را به مشترکان از طریق ایمیل تقدیم می کند.

سانا خبرها تخصصی در زمینه اقتصاد، فرهنگ، ورزش، محیط زیست، بهداشتی و متفرقه نشر می کند.

سانا به وسیله توافقات دو جانبه با همه خبرگزاری های عربی و بسیاری از خبرگزاری های اسلامی و بین المللی در ارتباط است.

خبرگزاری عربی سوریه ای، عضو مؤسس است در تعدادی از سازمان های رسانه ای بین المللی / فدراسیون خبرگزاری های عربی / و / انجمن خبرگزاری های مدیترانه / و / سازمان خبرگزاری های جنوب شرقی آسیا /.

سانا با توجه به مواضع سوریه و اصول و مبانی ملی و حمایت از مسائل عربی و اسلامی و اصول حق و عدالت بین المللی و همچنین ابراز تصویر واقعی تمدنی و انسانی برای سوریه، سیاست های رسانه ای خود را اتخاذ می کند.

مدیریت خبرگزاری عبارتند از:

هیئت مدیره ..

مدیر کل – مدیر مسئول

دستیاران مدیر کل ..

– مدیران مدیریت ها و دفترها

– ساختار سازمانی خبرگزاری شامل:

– مدیر کل

– دستیار مدیر کل

– مدیر مسئول

– مدیریت امور اداری

– مدیریت هندسه

– مدیریت امور مالی

– مدیریت کنترل داخلی

– مدیریت برنامه ریزی و آمار

– مدیریت توانبخشی و آموزش

– مدیریت روابط عمومی

مدیران کل سانا از زمان ایجاد آن تا امروز عبارتند از:

  • آقای فوزی حندی از 9/9/1965 تا 10/10/1966
  • آقای حسین العودات از 10/10/1966 تا 20/3/1971
  • آقای مروان الحموی از 24/3/1971 تا 31/3/1975
  • آقای دکتر صابر فلحوط از 10/6/1975 تا 5/11/1991
  • آقای دکتر فائز الصایغ از 10/11/1991 تا 1/7/2000
  • آقای علی عبد الکریم از 1/8/2000 تا 16/4/2002
  • آقای غازی الذیب از 16/4/2002 تا 25/4/2004
  • آقای دکتر عدنان محمود از 26/4/2004 تا 14/4/2011
  • آقای احمد ضوا از 20/4/2011 تا 12/9/2017
  • آقای عبد الرحیم محمد از 13/9/2017