امروز، آغاز مسابقات قهرمانی پرش با اسب ارتش

حومه دمشق-سانا

ششمین دوره مسابقات قهرمانی پرش با اسب ارتش امروز در استادیوم المپیک در ورزشگاه سوارکاری شهید باسل اسد در دیماس در حومه دمشق آغاز شد.

شایان به ذکر است، این مسابقات به مدت چهار روز برای همه گروه های سنی ادامه می یابد.