از سرگیری فعالیت نانوایی یکم در محله الحمیدیه در دیر الزور

دير الزور – سانا

مؤسسه نانوایی های سوریه در استان دیر الزور از فعالیت مجدد نانوایی یکم در محله الحمیدیه در دیر الزور پس از تعمیر همه خرابی ها ناشی از آتش سوزی ماه گذشته خبر داد.

مدیر شعبه دیر الزور این موسسه به خبرنگار/سانا/ گفت: کارکنان مؤسسه با همکاری برنامه جهانی غذا نانوایی را تعمیر کردند.

وی اعلام کرد: نانوایی فعالیت خود را از سرگرفته است و روزانه 6 تن را تولید می کند.