دیدار مقداد با وزیر خارجه هند

نيويورک-سانا

وزیر خارجه دکتر فیصل مقداد  در دیدار با وزیر خارجه هند «سابرامانیام جایشانکار» در نیویورک  راه های پیشبرد روابط دو جانبه در تمام زمینه ها را مورد بحث قرار داد.

وزیر خارجه هند بر تمایل کشورش برای تقویت همکاری های اقتصادی با سوریه و ارائه هرگونه کمک ممکن به سوریه برای کاهش درد و رنج مردم سوریه تأکید کرد.

وی بر تعهد قاطع هند به احترام به حاکمیت ، وحدت و تمامیت ارضی سوریه و حمایت آن از سوریه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

وزیر مقداد به نوبه خود با ابراز قدردانی سوریه از ا موضع هند در حمایت از سوریه و  کمک های ارائه شده به آن اشاره کرد که سوریه اهمیت زیادی برای توسعه روابط با هند دارد.

دو وزیر در مورد برخی تحولات در زمینه های منطقه ای و بین المللی و لزوم حفظ تداوم مشورت و هماهنگی بین دو طرف دیدگاه های خود را تبادل کردند.