آغاز نشست های وزرای سوریه و اردن در امان با هدف بررسی راه های تقویت همکاری های دوجانبه

امان-سانا

امروز، نشست های گسترده وزرای سوریه و اردن با هدف بررسی راه های افزایش همکاری های دو جانبه بین دو کشور در زمینه های تجارت، حمل و نقل، برق، کشاورزی و منابع آب در امان پایتخت اردن آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری پترا، این جلسات با هدف احیای روابط اقتصادی بین دو کشور برادر و همچنین بازگشت مبادلات تجاری به نفع دو طرف برگزار می شود.

گفتنی است که، از طرف سوریه هیاتی شامل دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی، مهندس تمام رعد وزیر منابع آبی، مهندس محمد حسان قطنا وزیر کشاورزی و اصلاح کشاورزی و مهندس غسان الزامل وزیر برق و از طرف اردن همتایان خود در این نشست ها حضور دارند.

لینا