تظاهرات مردم تل رفعت در حومه حلب علیه اشغالگران ترکیه‌ای

حلب-سانا

مردم تل رفعت در حومه حلب بار دیگر در مخالفت با اشغالگران ترکیه‌ای و مزدوران تروریست آنها و نیز محکومیت جنایات آنها علیه مردم سوریه تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

خبرنگار سانا گفت که اهالی تل رفعت امروز بار دیگر با برگزاری تظاهرات مخالفت خود را با اشغالگران ترکیه‌ای و مزدوران تروریست آنها اعلام و جنایات اشغالگران علیه مردم سوریه را محکوم کردند.