تجارت داخلی نرخ فروش بنزین و گازوئیل بدون یارانه تعدیل می کند

دمشق-سانا

وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده، قیمت فروش بنزین را به مصرف کننده به قیمت تمام شده که از طریق کارت هوشمند به فروش می رساند «اکتان 90» 3500 لیره سوریه و اکتان95 را 4 هزار لیره سوریه تعیین کرد، ضمن اینکه قیمت های فروش بنزین یارانه ای بدون تغییر باقی می ماند.

این وزارتخانه همچنین با صدور یک بیانیه قیمت گازوئیل صنعتی و تجاری را 2500 لیر سوریه تعیین کرد، در حالی که قیمت گازوئیل یارانه‌ای بدون تغییر باقی می‌ماند.

متخلفان از مفاد این دو مصوبه، حسب اطلاعیه این وزارتخانه مشمول مجازات مقرر در دستور شماره 8 سال 2021 خواهند بود.

شاهد أيضاً

عبداللهیان: ایران به حمایت از سوریه در مواجهه با جنگ تروریستی که با آن مواجه است ادامه خواهد داد و ما مجددا بر حمایت مان از تمامیت ارضی سوریه تاکید و حملات “اسرائیل” به آن را محکوم می کنیم