رئیس جمهور بشار اسد قانونی برای جبران خدمات کارکنان آتش نشانی را صادر کرد

دمشق – سانا

جناب رئیس جمهور بشار اسد امروز قانون شماره /27/ سال 2023 مربوط به جبران خدمات کارکنان کارگران آتش نشانی در ادارات دولتی حداکثر 50 درصد را صادر کرد.