بازدید رئیس شورای وزیران از نمایشگاه فناوری و نوآوری تهران

تهران – سانا

مهندس حسين عرنوس و هیئت همراه وی در جریان سفر خود به ایران از نمایشگاه فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات ریاست جمهوری ایران در تهران بازدید کرد و از جدیدترین دستاوردهای محققان و دانشمندان ایرانی در زمینه فناوری مطلع شد.

رئیس شورای وزیران همچنین با معاون امور فناوری و نوآوری رئیس جمهور ایران فیروز آبادی دیدار داشت و شرحی درباره محصولات عرضه شده در نمایشگاه را از زبان آبادی گوش داد.

آبادی آمادگی ایران را برای انتقال فناوری و تجربیات به طرف سوریه اعلام نمود.

مهندس عرنوس همچنین نشستی با معاون امور فناوری و نوآوری رئیس جمهور ایران با حضور تاجران از دو کشور دیدار داشت.

مهندس عرنوس بر اهمیت استفاده از فناوری های نو برای توسعه همه زمینه ها و لزوم تقویت همکاری های دو جانبه در زمینه انتقال فناوری و تجربیات علاوه بر تقویت همکاری میان مراکز تحقیقاتی و برگزاری نمایشگاه ها و حمایت از صنایع تأکید کرد.

به نوبه خود آبادی توضیح داد: ایران علیرغم چالش ها و محاصره موفق به دستیابی به خود کفایی در زمینه فناوری های مدرن شد.

وی آمادگی کشورش را برای همکاری با طرف سوریه و کمک به توسعه فناوری نو در سوریه اعلام کرد.

دو طرف راهکارهای تقویت همکاری ها بین سوریه و ایران در زمینه فناوری و دانش بنیاد در خدمت به همه بخش های علمی و صنعتی و کشاورزی را بررسی کردند.

مهندس حسین عرنوس در مصاحبه با شبکه رسمی ایران گفت: این دستاورد ها را به مردم ایران تبریک می گوییم..کسی که این فناوری ها را در اختیار دارد کل فرایند تولید را به دست گرفت.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌ها توانست به این سطح علمی برسد و همه نیاز های خود ر تولید کند.

مهندس عرنوس افزود: برای همکاری با نمایشگاه فناوری و نوآوری ایران با همکاری مراکز تحقیقات موجود در سوریه تلاش می کنیم تا شعبه ای در سوریه را داشته باشد که به پیشبرد علمی و تولیدی کشور سهیم می باشد.