شرکت سفارت سوریه در بخارست در بازار خیریه کریسمس 

بوخارست – سانا

سفارت سوریه در بخارست از طریق یک غرفه ویژه همراه با تعدادی از سفارتخانه های معتبر خارجی در بخارست در بازار خیریه کریسمس شرکت کرد.

غرفه سفارت سوریه در بازار که سالانه توسط بنیاد بشردوستانه آیوا در رومانی برگزار می شود ، شامل تعدادی از محصولات و شیرینی های باستانی سوریه است.

مشارکت غرفه سوریه با همکاری سفارت و جامعه سوریه صورت گرفت ، و فرصتی برای ترویج و معرفی برخی از محصولات ملی سوریه و میراث باستانی است.

غرفه سوریه شاهد حضور گسترده بازدیدکنندگان در بازار بود.