سازمان ملل : جهان در سال آینده به بیش از 46 میلیارد دلار کمک بشردوستانه نیاز دارد

ژنو- سانا

سازمان ملل متحد، با اشاره به اینکه 180.5 میلیون نفر به کمک نیاز دارند، نسبت به وضعیت بد بشردوستانه برای جهان در سال 2024 هشدار داد

به گزارش خبرگزاری فرانسه  سازمان ملل متحد برای کمک به میلیون ها نفر از مردم آسیب دیده از بحران های بشردوستانه در سراسر جهان، 46.4 میلیارد دلار بودجه برای سال 2024 درخواست کرده است.

سازمان ملل در بررسی اجمالی بشردوستانه جهانی خود برای سال 2024 اعلام کرد که نزدیک به 180.5  میلیون نفر  در سال آینده به دلیل درگیری ها، شرایط اضطراری آب و هوایی و عوامل اقتصادی به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.