mouhmad

שר ההשכלה הגבוהה דן עם שגריר איראן בחילופי מדעים ותוכניות למדעים תאומים

דמשק – סאנא שר ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי  בסאם איבראהים דן היום עם שגריר איראן בדמשק חוסיין אכברי בפעולות הוועדה המשותפת בנושא חילופי מדעים ותוכניות למדעים תאומים, בתחומי ההתמחות המדעית, …

עוד ידיעות

סופרת אוסטרלית : חוצפתם של כלי תקרשורת המערב בנימוק פשעי ישראל עולים בחומרתם על אותם פשעים

סידני – סאנא הסופרת האוסטרלית קיתלין ג’ונסטון כתבה כי לנוכח הפשעים הנוראים שמבצעת ישראל בעזה הרי כל הנימוקים החוצפניים שמעילים כלי התקשורת של המערב  להצדיק פשעים אלו, עולים בחוצפתם ומכוערותם …

עוד ידיעות

משרד החוץ הפלסטיני : הכיבוש מסלים התקפותיו בגדה המערבית כדי לזרז יישום תוכניותיו הקולוניאליות שם

דמשק – סאנא משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי הכיבוש הישראלי מנסה להסלים את התקפותיו בגדה המערבית כדי להגר את הפלסטינים ממנה,  ולהאיץ את יישום תוכניותיו הקולוניאליות הנרחבות שם. המשרד גינה …

עוד ידיעות